עוזי לנדאו שר התשתיות איפשר עד כו לחברה פרטית לבצע ניסיון הפקה של דלקים מפצלי שמן. הניסוי כולל חימום בעומק האדמה עד לטמפרטורות של 350 מעלות במשך שנים. הפרויקט מקבל גיבוי מלא של משרד התשתיות שנתן פטור מהליכי תכנון ובניה. כלומר הפרויקט יתנהל ללא בקרה ופיקוח בשקיפות ובאחריות של כל הגורמים הממשלתיים והציבוריים לגבי ההשלכות והסכנות האפשריות מהניסוי. 

פצלי שמן הם סלעים הנמצאים בעומק האדמה. יש בהם חומר אורגני שמימנו ניתן להפיק אנרגיה – כלומר דלקים וגז. שיטת ההפקה מסוכנת ועד היום לא הצליחה בשום מקום בעולם.

 

בין הסכנות:

פצלי השמן נמצאים מעל אחד ממאגרי מי השתייה המרכזיים, המספקים מי שתיה ל כ - 40% מאוכלוסיית ישראל. אם כתוצאה מהליך ההפקה יזלגו מזהמים לשכבת מי התהום קיימת סכנה שייגרם זיהום חמור לאחד ממקורות מי השתייה העיקריים שלנו, השווה כמעט לגודלה של הכנרת. 

חימום תת הקרקע בהפקה המסחרית צורך כמויות אנרגיה עצומות השוות לכמות החשמל אותה מייצרת תחנת כוח גדולה רק בשביל הפרויקט.

 

מה אנחנו דורשים?

גרינפיס דורש שלא יסתירו מהציבור את העובדות וששלב הניסוי)פיילוט( יחויב בהליך תכנוני שקוף תחת בקרה של כל גורמי הפיקוח הרלוונטיים. 

גרינפיס סבור שניסוי הפקת נפט מפצלי שמן הוא ניסוי חסר אחריות אשר מסכן משאבי טבע רבים מידי ולכן אסור שיתקיים.

גרינפיס קורא להפנות משאבים לאומיים לפיתוח ויישום של מקורות אנרגיה נקיים וברי קיימא. כמו כן, עלינו להפסיק את התלות שלנו בנפט ומקורות אנרגיה פוסיילים ומזהמים.

 

ממי?

אנחנו קוראים לשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, להתערב ולקחת אחריות מיידית על תהליך האישור של הפיילוט הניסיוני.

אנחנו דורשים מרשות המים לצאת בהצהרה ברורה כנגד הפרויקט המסוכן

אנחנו דורשים משר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו, להשקיע מאמצים אמיתיים בפיתוח ויישום של אנרגיות נקיות ומתחדשות ולשים קיץ להתמכרות שלנו לנפט, פחם ושאר דלקים מזהמים.

אנו דורשים ממכם  – עמדו על זכותכם לשיתוף הציבור בנושא כו חשוב, חתמו על העצומה ועזרו להפיץ את המסר ולעצור את הניסוי המסוכן.