On Sale At oil-shame.org!

Kars


WONDERFUL S. ANTIQUE KARS KAZAK RUG ****HG****

$129.50


19th C. Kağizman (Kars) Kilim – N.E Anatolian Region, Turkey

$3,200.00


Vintage Turkish Yastik Ushak Oushak Kurdish Kars Rug Size 2'2''x3'

$244.99


VINTAGE KARS WOOL TURKISH HANDMADE RUG, 11'7"x 4'5" FREE SHIPPING!!!

$750.00


Kurdish handmade Kars Kilim 132" 56". %100 wool

$850.00


Vintage Gorgeous Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 6'7''x10'2''

$4,607.50


Vintage Turkish Ushak Oushak Kars Gallery Rug Size 6'8''x13'5''

$8,075.00


6.5x10 Vintage Kars Carpet

$7,525.00


Vintage Gorgeous Turkish Oushak Kurdish Kars Pictorial Dowry Rug Size 2'2'x3'6''

$1,250.00


Vintage Turkish Ushak Oushak Kars Gallery Rug Size 4'6''X12'7''

$4,500.00


Vintage Swans Love Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 7'x11'9''

$9,500.00


Vintage Persian TURKISH KARS 5'X7'.3" Handknotted100% Wool Pile Rug GM*378

$495.00


Vintage Gorgeous Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 7'8''x10'3''

$8,075.00


HAND MADE VINTAGE TURKISH NIGDE KARS RUG CARPET 170cm x 126cm

$550.00


Vintage Turkish Kars Oriental Rug Carpet Lori Pambak Style DEsign 58x83 inches

$475.00


Appealing Vintage Turkish Kars Oushak - 7'11" x 12'1"

$6,039.00


Vintage Trendy Turkish Yastik Ushak Oushak Kurdish Kars Rug Size 1'8''x2'6''

$750.00


Vintage Gorgeous Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 6'9''X8'3''

$4,037.50


Armenian Exquisite 1900-1930s Antique Flat Woven Kilim 5x13ft Kars Province

$750.00


Vintage Turkish Ushak Oushak Kars Gallery Rug Size 5'7''x12'10''

$8,075.00


Vintage Gorgeous Browns Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 6'9''x9'2''

$5,557.50


Vintage Gorgeous Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 6'2''x9'5''

$4,850.00


Classic Caucasian - 1960s Antique Turkish Kars Rug - Tribal Carpet - 5 x 7.2 ft.

$479.99


Attractive Turkish Kars Rug - 9'3" x 10'

$10,249.00


Vintage Gorgeous Turkish Yastik Ushak Oushak Kurdish Kars Rug Size 2'x2'10''

$189.99


Vintage Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 8'9''x10'3''

$8,500.00


Vintage Golden Turkish Ushak Oushak Kars Gallery Rug Size 6'7"x14'

$8,500.00


Cute Turkish Kars Rug - 7' x 9'6''

$5,458.00


Vintage Turkish Oushak Ushak Kars Rug Size 9'3''x10'

$11,500.00


BEAUTIFUL ANTIQUE TRANS CAUCASIAN TURKISH KARS KAZAK LESGHI STAR ROSETTE RUG

$277.93


BEAUTIFUL ANTIQUE TRANS CAUCASIAN TURKISH KARS KAZAK RUG

$277.93


Turkish Rug 51''x80'' Hand Woven Kars Carpet 130x206cm

$330.00


Turkish Rug 36''x67'' Hand Woven Kars Carpet 92x173cm

$275.00


Turkish Rug 37''x39'' Hand Woven Kars Carpet 95x100cm

$189.00


Turkish Rug 66''x110'' Hand Woven Kars Carpet 168x280cm

$650.00


Turkish Kilim Rug 62''x134" Hand Woven Kars Kilim 160x343cm

$447.00


Turkish Kilim Rug 44''x125" Hand Woven Kars Kilim 112x320cm

$370.00


Kars rug vintage runner rug 2.9 ft x 8.6 ft (87cm x 262cm) wool on wool rug

$245.00


7′ x 12′ Turkish Kilim Rug Hand Woven Vintage Kars Area Rug Actual 86" x 142"

$790.00


Anatolia Turkish Kilim Rug 7′4″ x 12′10″ Hand Woven Wool Kars Area Rug 88"x154"

$1,250.00